Triết Lý Kinh Doanh

1. Khách hàng là trên hết


Mọi nỗ lực của chúng tôi đều hướng đến khách hàng, chúng tôi xây dựng năng lực chuyên môn, cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe nhất của khách hàng.


2. Mục tiêu kinh doanh


Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu cuối cùng và xuyên suốt trong hoạt động của chúng tôi.


3. Chính sách quản lý chất lượng


Nhận thức được rằng chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng là nhân tố có ý nghĩa sống còn với sự tồn tại và phát triền của mỗi doanh nghiệp, ngay từ đầu Công ty Cổ phần kiến trúc Bộ Ba - Trinity đã hướng mọi nỗ lực vào việc cải thiện và nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ. Để tạo điều kiện duy trì tính liên tục và thống nhất của hệ thống quản lý chất lượng, đồng thời để chuẩn hóa và kiểm soát được rủi ro trong toàn bộ các hoạt động chủ yếu, Cổ phần kiến trúc Bộ Ba - Trinity đã nêu rõ chủ trương, chính sách nguyên tắc chung, nội dung quản lý chất lượng và cam kết thực hiện để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.


4. Chiến lược cạnh tranh


Không ngừng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp cho nguồn nhân lực hiện có, đồng thời xây dựng và thực thi các chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu khắt khe của mọi khách hàng.

Cải thiện chất lượng dịch vụ thông qua việc tập trung đầu tư nguồn lực vào các dịch vụ cho phép tiếp cận trực tiếp vào nhóm các khách hàng mục tiêu. 


5. Nhân sự là cốt lõi


Chúng tôi xác định chiến lược cốt lõi cho những năm tiếp theo sẽ tập trung vào con người vì thế đội ngũ nhân lực sẽ không ngừng được cải thiện để tiếp tục phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt nhất.

6. Triết lý kinh doanh

Thiên: Sản phẩm phù hợp với thời đại, vật liệu và công nghệ

Địa: Sản phẩm phù hợp với cảnh quan, khí hậu và thân thiện với môi trường

Nhân: Sản phẩm phù hợp với phong tục, lối sống và nhu cầu sử dụng của con người.