Đối tác liên kết
Tập đoàn Egroup

Tập đoàn Egroup

Tập đoàn Egroup tên đầy đủ là Công ty Cổ phần tập đoàn Giáo dục Egroup, là một công ty công nghệ giáo dục tại Việt Nam.
Trinity rất vinh dự được hợp tác với Egroup trong các dự án thiết kế và thi công nội thất toàn bộ các dự án thuộc công ty con của Egroup.