Dịch vụ
Hệ thống quản lý điện tử ( ERP ) “Intranet Portal “ của công ty Bitrix, một trong những công ty lớn nhất thế giới về ứng dụng công nghệ trên nền web hiện nay.
18/10/2013,
Theo thống kê của Trung tâm số liệu Internet quốc tế, Việt Nam xếp hạng 18 trên 20 quốc gia có số người dùng Internet lớn nhất thế giới. Cụ thể, tính tới thời điểm ngày 31/3/2012, Việt Nam có 30.858.742...
18/10/2013,
Thương hiệu không chỉ là biểu tượng thể hiện giá trị doanh nghiệp mà còn là sự cam kết của doanh nghiệp đối với khách hàng trên từng sản phẩm. Không phải vô cớ mà xe...
17/10/2013,