Giới thiệu

Logo TRINITY Công ty Cổ phần Kiến Trúc Bộ Ba được thành lập năm 2004 với mục tiêu chuyên về quản lý và phát triển dự án đầu tư, đến năm 2007 chúng tôi định hướng công việc chuyên về tư vấn thiết kế. Do đó, Công ty Cổ phần Kiến trúc Bộ Ba được thành lập.

Dự án mới nhất

Apax Leaders - Him Lam HCM

Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline : 0923869999